OFERTA

Kosztorysy budowlane

INWESTORSKIE
dla

- biur projektowych
- inwestorów
- klientów indywidualnych

OFERTOWE
dla

- wykonawców startujących
w przetargach

POWYKONAWCZE
dla

- wykonawców
- inwestorów

Wykonujemy również kosztorysy inwestorskie do projektów o pozyskanie środków inwestycyjnych z funduszy Unijnych. Kosztorysy wykonujemy na programie kosztorysowym Norma PRO.

Kosztorysowanie sporządzane jest na podstawie:

- projektów budowlanych lub wykonawczych dostarczonych przez Zamawiającego

- przedmiarów, obmiarów robót dostarczonych przez Zamawiającego

- przedmiarów lub obmiarów robót, które wykonujemy na terenie budowy (robót)

Nadzory budowlane

Inspektor nadzoru

Kierownik budowy

ADRES
ul. Magazynowa 1
33-300 Nowy Sącz

KONTAKT
Email: biuro.narbud@gmail.com
Tel.: +48 18 542 42 26
kom.: +48 694 579 117